Julkaistu Jätä kommentti

Näin käytät painoliiviä oikein

Painoliivin käytössä ei ole olemassa yhtä ja ainoaa tieteellisesti todistettua oikeaa käyttötapaa sen suhtaan kuinka kauan liiviä tulisi kerrallaan käyttää tai edes sitä kuinka paljon painoja liivissä tulisi olla. Sen sijaan liivin positiivisesta vaikutuksesta ylivilkkaan lapsen keskittymiskykyyn ja rauhoittumiseen on tieteellistäkin näyttöä. Meiltä kuitenkin usein kysytään: “Kuinka kauan lapsen tulisi käyttää liiviä kerrallaan?” ja “Kuinka paljon painoa liivissä tulisi olla?” tai “Milloin liiviä kannattaa käyttää?”

Painoliivi käytössä

Vaikka näihin kysymyksiin ei löydykään tieteen validoimia selkeärajaisia vastauksia, pyrimme tässä kuitenkin tarjoamaan hiukan suuntaviivoja liivin käyttöön. Usein vastausten hakeminen edellä esitettyihin kysymyksiin kannattaa aloittaa tarkkailemalla lasta. Onko lapsella haasteita tietyntyylisten tehtavien tai toimintojen kanssa? Ovatko tietyt ympäristötekijät selvästi haastavampia kuin toiset? Miten lapsi kayttäytyy ollessaan rauhaton tai millä tavoin keskittymiskyvyn puute ilmenee? Toivomme, että seuraavista suuntaviivoista on apua, kun etsitte yhdessä lapsen kanssa tehokkainta tapaa hyötyä painoliivistä tai muista painotuotteista


Yhdistä liivin käyttö tiettyjen toimintojen tai tehtävien kanssa. Voit esimerkiksi käyttää painoliiviä aina tiettyinä aikoina tai tiettyjen tehtävien, kuten vaikkapa kotitehtävien, kokeiden tai lukemisen yhteydessä. Tässä tapauksessa liivi kannattaa pukea päälle juuri ennen kyseisen toiminnan alkamista tai korkeintaan muutamia minuutteja etukäteen. Toiminnan päätyttyä ota liivi pois. Tilannetta ja liivin käyttöä voi tässä tapauksessa ajatella samanlaisena varusteena kuin esimerkiksi esiliinaa kotitaloustunnilla. On kuitenkin hyvä rajoittaa painotuotteen yhtäjaksoinen käyttöaika vaikkapa 30 minuuttiin kerrallaan ja pitää sen jälkeen vähintään yhtä pitkä tauko ennen painotuotteen uudelleen pukemista.


Aloita 5%:lla. Vaikka mitään ideaalipainoa ei olekaan olemassa, niin suosittelemme aloittamaan painoliivin käytön 5%:lla käyttäjän omasta ruumiinpainosta. Mikäli lapsi tuntuu kaipaavan lisää painoa, voit lisätä sitä, mutta emme suosittele käyttämään enempää kuin 10% käyttäjän omasta painosta. Painomäärää valittaessa kannattaa myös ottaa huomioon muut mahdolliset terveydelliset tekijät, kuten esimerkiksi lihasdystrofia, jne. Tällaisissa tilanteissa tulee painoliivin käytöstä aina keskustella ensin lääkärin kanssa.


Mahdolliset sosiaaliset vaikutukset. Kannattaa miettiä onko liivin käytöllä sosiaalisia vaikutuksia. Onko lapsesi sinut liivin käyttämisen kanssa koulussa tai päiväkodissa.  Kaikki FunSensen painoliivit on suunniteltu niin, että ne näyttävät ja tuntuvat mahdollisimman paljon tavallisilta vaatekappaleilta, mutta silti voi olla hyvä vaihtoehto, jos lapsen luokassa olisi esimerkiksi 2-3 painoliiviä. Tällöin yksittäinen liivin käyttäjä ei erotu niin helposti ryhmässä. Pienemmälle lapselle voi myös sanoa, että liivi on itse asiassa “voimaliivi”, jonka tarkoitus on tehdä lapsesta vahva ja nopea, kuin supersankari. Voit myös vaihdella painoasustetta. Liivin sijasta voi välillä käyttää vaikkapa sylipainoa.

Painohuppari

Anna lapsen valita. Jotta lapsi kokisi painotuotteen käytön mahdollisimman mukavana ja luontevana, voi usein olla hyvä antaa lapsen aktiivisesti osallistua tuotteen valintaan. Kompressiopaidan voi yhdistää vaikkapa painohuppariin, jolloin lapsi saa samanaikaisesti paine- ja painotuotteen tarjoamat hyödyt.

Liivi aina käsillä. Koska samaa painoliiviä voi mainiosti käyttää saman ikäryhmän useampikin lapsi, voi olla hyvä vaihtoehto pitää koulussa tai luokassa aina yhtä painoliiviä valmiina. Näin opettaja voi nopeasti kokeilla olisiko painoliivi hyvä ja toimiva keino rauhoittumiseen ja keskittymiskyvyn lisäämiseen aina, kun luokkaan tulee lapsi, jolla on haasteita tarkkaavuuden ylläpitämisessä. 
Painoliivistä saattaa olla todella merkittävä apu joillekin lapsille tai nuorille. Tällainen puettava ja päällä pidettävä lisäpaino antaa rauhoittavaa aistipalautetta koulu- tai työpäivän aikana.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.