Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä Euroopan unionin yleisen tietoturva-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Pro Helmi (Y-tunnus: 3224301-5)
Solantie 99
21230 Lemu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Minna Helin 
Puhelin: 040 142 3360
Sähköposti: minna.helin(at)funsense.fi

REKISTERIN NIMI

 Pro Helmi Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

– Henkilö on ostanut FunSense tuotteita verkkokaupan kautta. 

– Henkilö on rekisteröitynyt FunSense verkkokaupassa. 

– Henkilö on itse liittynyt FunSense postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa tai Facebookissa tai tilaamalla uutiskirjeen lomakkeella messuilla tai muussa tapahtumassa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on FunSense asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää FunSense asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää FunSense omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. FunSense saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan FunSense asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

FunSensellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä  FunSense / Pro Helmi Oy:n rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut FunSense tuotteita verkkokaupasta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite ja/tai laskutusosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
  • Sähköpostiosoite

Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille asiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu avoimista tietolähteistä ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään. Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan FunSense / Pro Helmi Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta  FunSense / Pro Helmi Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää FunSense / Pro Helmi Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee FunSense / Pro Helmi Oy:n hallitsemassa ja salasanasuojatussa palveluissa.