Julkaistu Jätä kommentti

Kompressiopaidan ja paineliivin hyödyt

Painoliivien ja painevaatteiden eduista on olemassa hyvin vähän tieteellisiä tutkimuksia, mutta käyttäjien omat kokemukset ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia.

Kompressioliivejä ja -paitoja voidaan käyttää lapsilla, joilla on autismi, ADHD, aistitiedon käsittelyn häiriö tai neurologisia häiriöitä. Paine-ja paineliivejä suositellaan käytettäväksi 20-30 minuutin jaksoissa niin, että käyttöjaksoa seuraa vähintään samanmittainen jakso, jolloin lapsi on ilman liiviä. Painepaitaa käytettäessä käyttöaika voi olla pidempikin, esimerkiksi koulupäivän mittainen.

Erityisesti yliaktiiviset ja tarkkaavuuden häiriöistä kärsivät lapset hyötyvät liivien sekä paitojen käytöstä.

Paineliivi

Miten paineliivi toimii?

Paineliivit sekä painepaidat antavat käyttäjälleen jatkuvaa aistipalautetta, joka usein aistitiedon käsittelyn häiriöistä kärsivillä lapsilla on usein häiriintynyt tai puutteellista. Asentotuntoa aistivat elimet ovat aistielimiä, jotka välittävät meille tunnetta painovoimasta sekä oman kehomme liikkeestä ja asennosta. Näiden elinten oikea toiminta on välttämätöntä, jotta pystymme hallitsemaan kehomme liikkeitä. Hienomotoriset liikkeet, moniosaiset liikesarjat, raajojen asennon hallinta ja liikevirheiden korjaaminen edellyttävät kaikki toimivaa asentotunnon informaatiota.

Paino- ja paineliivit toimivat tämän asentotunnon vahvistajana niillä henkilöillä, joilla tämän informaation kulku on häiriintynyt. Jatkuva ja laaja-alaisesti vaikuttava paineen tai painon tunne lisää näiden tuotteiden käyttäjien tietoisuutta omasta kehostaan. Liivien tarjoama paineen ja painon tunne alentaa käyttäjänsä herkkyyttä ulkopuolisille ärsykkeille ja helpottaa erityisesti vilkkaiden lapsien rauhoittumista ja keskittymistä.

Paineliivit, painepaidat sekä painoliivit antavat käyttäjilleen rauhoittavaa ja jäsentävää aistipalautetta, jota aistitiedon käsittelyn sekä tarkkaavuuden häiriöistä kärsivä lapsi tarvitsee. Useat käyttäjät kuvailevat kompressio- ja painetuotteiden käyttämistä ikään kuin joku halaisi jatkuvasti. Mikäli lapsesi nauttii halaamisesta ja vahvaa aistipalautetta tarjoavista toiminnoista, kuten hyppimisestä kiipeilystä tai törmäilystä, hän luultavasti kokee painetuotteiden käytön erittäin miellyttävänä ja rauhoittavana.

Painetuotteet ja painotuotteet ovat usein avuksi lapsille, jotka ovat ylivilkkaita, vaikuttavat jatkuvasti levottomilta tai tekevät mielellään riskialttiita asioita kuten hyppyjä tai törmäilyä. Liiveistä on usein havaittu olevan hyötyä myös koulussa tai kotitehtävien tekemisessä, sillä ne usein auttavat lasta keskittymään ja rauhoittumaan silloin, kun edellytetään paikallaan olemista.

Paineliivin ja painoliivin etuja ovat:

– Kehittää tietoisuutta omasta kehosta suhteessa ympäristöön
– Kehittää tasapainoa ja koordinaatiota
– Parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä
– Voimistaa oppimiskykyä
– Vähentää fyysistä yliaktiivisuutta ja vilkkautta

Terapeuttisista paino- ja paineliiveistä sekä asusteista on todettu olevan hyötyä lapsille, joilla on diagnosoitu autismi, ADD, ADHD, Angelmanin syndrooma, apraxia, asperger, ataxia, Downin syndrooma, dyslexia tai aistitiedon käsittelyn häiriö (SI tai SPD).

Lähde: Kristen Burke OTR/L (via Day2Dayparenting.com)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.